INFERNO NEO 2.0 RTR PARTSKyosho Shock Set (R/MFR/Inferno Neo)

Kyosho Shock Set (R/MFR/Inferno Neo)

SKU: KYO-MT113B

$60.00

Kyosho Servo Saver Set

Kyosho Servo Saver Set

SKU: KYO-IF128

$49.00

Kyosho Spur Gear (46T/Steel)

Kyosho Spur Gear (46T/Steel)

SKU: KYO-IF105

$49.00

Kyosho Wheel Hub (Blue)

Kyosho Wheel Hub (Blue)

SKU: KYO-IFW107B

$30.00

Kyosho Heat Resistant Muffler Joint Pipe (2pcs)

Kyosho Heat Resistant Muffler Joint Pipe (2pcs)

SKU: KYO-92515

$29.00

Kyosho Rear Sway Bar Set

Kyosho Rear Sway Bar Set

SKU: KYO-IF117

$29.00

22% OFF RRP $37.00
Kyosho Wing (White/MP9)

Kyosho Wing (White/MP9)

SKU: KYO-IF401W

$29.00

Kyosho Air Cleaner Oil (100cc)

Kyosho Air Cleaner Oil (100cc)

SKU: KYO-96169

$28.00

Kyosho Open Bearing (8x16x4mm/2pcs)

Kyosho Open Bearing (8x16x4mm/2pcs)

SKU: KYO-BRG012

$25.00

Kyosho Rear Shock Stay (MP777)

Kyosho Rear Shock Stay (MP777)

SKU: KYO-IF311

$23.00

26% OFF RRP $31.00
Kyosho Shock Shaft (L=63)

Kyosho Shock Shaft (L=63)

SKU: KYO-IFW149-02

$23.00

Kyosho Bulkhead Set (Hard/Neo/Neo ST/ST-RR Evo)

Kyosho Bulkhead Set (Hard/Neo/Neo ST/ST-RR Evo)

SKU: KYO-IF284

$20.00

Kyosho Joint Cup (4mm/L=17/2pcs)

Kyosho Joint Cup (4mm/L=17/2pcs)

SKU: KYO-IF218

$18.00

18% OFF RRP $22.00
Kyosho Swing Shaft (2pcs)

Kyosho Swing Shaft (2pcs)

SKU: KYO-IF144

$18.00

Kyosho Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)

Kyosho Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)

SKU: KYO-97001

$17.00

11% OFF RRP $19.00
Kyosho Suspension Shaft (3x38mm/2pcs)

Kyosho Suspension Shaft (3x38mm/2pcs)

SKU: KYO-IF111-38

$14.00

Kyosho Steering Pin

Kyosho Steering Pin

SKU: KYO-IF035

$12.00

Kyosho 6.8mm Ball End (12pcs)

Kyosho 6.8mm Ball End (12pcs)

SKU: KYO-1296

$10.00

Kyosho Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)

Kyosho Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)

SKU: KYO-97002

$8.00

Kyosho Manifold (OS-RZ, Picco, Nova)
15% OFF RRP $98.00
Kyosho Universal Swing Shaft (89.5mm/Front)
40% OFF RRP $99.00
Kyosho Universal Center Shaft
13% OFF RRP $46.00
Kyosho Big Shock Spring (M/Green/9-1.4/L=84)
21% OFF RRP $42.00
Kyosho Drive Bevel Gear (13T)
9% OFF RRP $35.00
Kyosho Linkage Set (MP777)
25% OFF RRP $40.00
Kyosho SP Hard Upper Rod (Rear)
33% OFF RRP $45.00
Kyosho SP Hard Upper Rod (Front)
22% OFF RRP $37.00
Kyosho Shield Bearing (5x10x4mm/4pcs)
7% OFF RRP $28.00
Kyosho Wing Stay Collar
26% OFF RRP $34.00
Kyosho Diff Shaft Set
18% OFF RRP $28.00
Kyosho Heavy Duty Air Cleaner
33% OFF RRP $33.00
Kyosho Brake Disk

Kyosho Brake Disk

SKU: KYO-IF133

$19.00

Available To Order
10% OFF RRP $21.00
Kyosho Upper Suspension Arm Set
30% OFF RRP $27.00
Kyosho Engine Mount Spacer
22% OFF RRP $23.00