INFERNO NEO ST RTR PARTSKyosho Shock Set (R/MFR/Inferno Neo)

Kyosho Shock Set (R/MFR/Inferno Neo)

SKU: KYO-MT113B

$60.00

Kyosho Servo Saver Set

Kyosho Servo Saver Set

SKU: KYO-IF128

$49.00

Kyosho Heat Resistant Muffler Joint Pipe (2pcs)

Kyosho Heat Resistant Muffler Joint Pipe (2pcs)

SKU: KYO-92515

$29.00

Kyosho Rear Sway Bar Set

Kyosho Rear Sway Bar Set

SKU: KYO-IF117

$29.00

Kyosho SP Hard Upper Rod (Front)

Kyosho SP Hard Upper Rod (Front)

SKU: KYO-IFW123

$29.00

Kyosho Wing (White/MP9)

Kyosho Wing (White/MP9)

SKU: KYO-IF401W

$29.00

Kyosho Swing Shaft (128L/Inferno ST)

Kyosho Swing Shaft (128L/Inferno ST)

SKU: KYO-IS010

$25.00

Kyosho Wheel (Black/2pcs/Neo ST Race Spec)

Kyosho Wheel (Black/2pcs/Neo ST Race Spec)

SKU: KYO-ISH111BK

$23.00

Kyosho Brake Disk

Kyosho Brake Disk

SKU: KYO-IF133

$19.00

Available To Order
Kyosho Long Wing Stay (Inferno ST-R)

Kyosho Long Wing Stay (Inferno ST-R)

SKU: KYO-ISW050

$19.00

Kyosho Rear Suspension Arm (Inferno ST)

Kyosho Rear Suspension Arm (Inferno ST)

SKU: KYO-IS006

$19.00

Kyosho Joint Cup (4mm/L=17/2pcs)

Kyosho Joint Cup (4mm/L=17/2pcs)

SKU: KYO-IF218

$18.00

Kyosho Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)

Kyosho Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)

SKU: KYO-97001

$17.00

Kyosho Swing Shaft (114L)

Kyosho Swing Shaft (114L)

SKU: KYO-MA024

$17.00

Kyosho Mud Guard (Neo ST Race Spec/ST-RR Evo)

Kyosho Mud Guard (Neo ST Race Spec/ST-RR Evo)

SKU: KYO-IS115

$16.00

Kyosho Diff Case

Kyosho Diff Case

SKU: KYO-IF103

$15.00

Available To Order
Kyosho Front Suspension Arm (ST-RR Evo)

Kyosho Front Suspension Arm (ST-RR Evo)

SKU: KYO-IS005C

$15.00